Oude Molenstraat 11 ~ 2390 Westmalle ~ tel.: 03 312 18 16 ~ fax: 03 312 18 16 ~ secretariaat@basisschoolmariagaarde.be
Begin- en einduren voor de kleuterschool
Voormiddag 08.35 u. - 11.50 u.
Namiddag 13.15 u. - 15.35 u.
Begin- en einduren voor de lagere school
Voormiddag 08.35 u. - 11.50 u.
Namiddag 13.20 u. - 15.40 u.
Dagverloop in de kleuterschool
08.35 u. Onthaal op de speelplaats
08.50 u. Morgenritueel:
- aanwezigheden
- kringgesprek
- catechetisch moment: contactspel met diepere waarde of een bijbelverhaal...
09.15 u. Groepsactiviteiten met een aanbod van de leidster
09.50 u. Klassikaal momentje in de zithoek (afhankelijk van de aard en duur van de vorige activiteit)
10.05 u. Drinken en toiletbezoek
10.20 u. Speeltijd
10.35 u. Groepsactiviteiten met een aanbod van de leidster
11.15 u. Opruimen
11.25 u. Klassikale activiteit: spelletje, taal of muziek, ...
11.50 u. Middagpauze
13.15 u. Klassikaal momentje
13.20 u. Vrij spel en afwerking van een activiteit van de voormiddag of een nieuw aanbod
14.15 u. Drinken en toiletbezoek
14.30 u. Speeltijd
14.45 u. Opruimen
15.00 u. Klassikale activiteit i.v.m. taal, muziek, beweging, ...
15.35 u. Einde klasdag

Algemene vaste momenten:
 • Kijken van dia s, videofilm, dvd, poppenkast, ...
 • Tweemaal per week worden er lestijden bewegingsopvoeding gegeven door een kleuterleidster.
  De kleuters brengen turnpantoffels mee in een zakje (vermeld wel de naam van je kind). Dit turnzakje blijft het hele jaar door in de school.
 • De vier- en vijfjarigen gaan om de beurt zwemmen, raadpleeg hiervoor de maandkalender.
 • Er zijn twee speeltuinen: een speeltuin voor de 2,5- en 3-jarige kleuters en een speeltuin voor de vieren vijfjarige kleuters.
 • Het werken met het takenbord: gedurende de week dient elke kleuter een bepaald aantal moetjes af te werken. Het aantal en de inhoud zijn afhankelijk van de leeftijd van de kleuter.
Dagverloop in de lagere school
 • De lagere school draagt bij tot ontwikkeling van de totale persoonlijkheid (hoofd, hart en handen)
 • Doorheen alle vakken besteden we grote aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden:
  samenwerken, zelfstandig werken, onderzoeken, observeren, leren leren, communiceren, ...
 • Dit gebeurt ook vaak in het takenbord waar leerlingen zelfstandig een aantal verplichte of keuzetaken afwerken. Deze taken worden gedifferentieerd naar de noden van elk kind en de leerkracht kan tijd vrijmaken om bepaalde leerlingen te begeleiden.
Voormiddag
van 08.35 u. tot 11.50 u.
speeltijd van 10.20 u. tot 10.35 u.
 • Godsdienst
 • Wiskunde: getallenkennis, bewerkingen, meten en metend rekenen, meetkunde
  met aandacht voor realistisch rekenen (kunnen toepassen) en het ontwikkelen van redeneer- en probleemoplossende vaardigheden
 • Nederlands: hardop en begrijpend lezen, niveaulezen dat overgaat in bibliotheek lezen, luisteren, spreken schrijven (schrift, stellen, spelling), taalexpressie en taalbeschouwing (nadenken over zinnen, woorden en situaties)
 • Frans in het vijfde en zesde leerjaar
Middagpauze
van 11.50 u. tot 13.20 u.

Namiddag
van 13.20 u. tot 15.40 u.
speeltijd van 14.30 u. tot 14.45 u.
 • Wereldoriëntatie (WO) : naar de wereld kijken vanuit verschillende invalshoeken, vertrekkende vanuit de omgeving en de leefwereld van de kinderen
 • Muzische opvoeding: beeldopvoeding, muzikale opvoeding, muzisch taalgebruik, bewegingsexpressie en dramatisch spel
 • Bewegingsopvoeding: turnen en 2 x per maand zwemmen
Basisschool Mariagaarde 2012 - 2016. Webmasters: Jan Adams en Erik Schoonvliet.