Oude Molenstraat 11 ~ 2390 Westmalle ~ tel.: 03 312 18 16 ~ fax: 03 312 18 16 ~ secretariaat@basisschoolmariagaarde.be
1. Op school respecteer ik de leefregels
Algemeen
 • Ik doe niet aan een ander wat ik zelf niet graag heb dat men aan mij doet.
 • Ik probeer vriendelijk te zijn tegen de andere kinderen.
 • Ik toon respect voor de anderen.
 • Vechten of ruziemaken of pesten doe ik niet.
 • Anderen aanzetten om iets fout te doen doe ik niet.
 • Als ik onbeleefd was of iemand pijn deed verontschuldig ik me spontaan.
 • Op school gebruik ik een voorname taal, ik spreek Algemeen Nederlands
 • In de gang, op de trappen en in de deuropening geef ik voorrang aan bezoekers en leerkrachten.
 • Eerlijk zijn en behulpzaam zijn wordt erg gewaardeerd bij ons op school.
 • Mijn kapsel en kledij zijn verzorgd zonder opvallend te zijn.
 • Indien ik een gsm-toestel mee naar school breng, zorg ik ervoor dat dit niet aan staat en blijft het bewaard in mijn boekentas. Een gsm-toestel wordt slechts in uiterste nood gebruikt na toelating van een leerkracht.
Veiligheid
 • Ik zorg dat ik ruim op tijd vertrek en tijdig op school ben.
 • Van huis naar school en terug neem ik de kortste of veiligste weg.
 • Onderweg let ik erg goed op de verkeersregels.
 • Ik verlaat de school nooit zonder toelating.
 • Ik ga rustig van en naar de klassen en op de trappen.
 • Bij alarm volg ik heel nauwkeurig de richtlijnen.
 • Bij een ongeval verwittig ik meteen een volwassene in de school.
Tijdens de speeltijden
 • Tijdens de pauze blijf ik niet zonder bewaking in de klas.
 • Ik speel sportief zonder ruw te zijn.
 • Ik blijf niet rondhangen in de toiletten of de gangen.
 • Ik draag mee zorg voor het groen op onze speelplaats.
 • Afval sorteer ik netjes in de geschikte vuilnisbakken.
 • Problemen meld ik aan de leerkracht met toezicht.
 • Bij het signaal stop ik met spelen en ga ik meteen naar de rij.
 • Ik breng alleen een gezond tussendoortje mee.
In de eetzaal
 • Mijn eten breng ik mee in een apart zakje: een brooddoos met mijn naam er op en een servet.
 • Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee.
 • Aan tafel blijf ik rustig en verzorg ik mijn houding.
2. Op school volg ik ook de leerregels
Leerregels
 • In de klas doe ik mijn best om goed mee te werken.
 • Als ik iets niet versta vraag ik om uitleg.
 • Ik leer mijn lessen en maak mijn huiswerk.
 • Ik zorg er voor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwemmen en de gymles.
 • Ik respecteer het gerief van de school, bij opzettelijke beschadigingen wordt er aan de ouders een vergoeding gevraagd.
Basisschool Mariagaarde 2012 - 2016. Webmasters: Jan Adams en Erik Schoonvliet.