Oude Molenstraat 11 ~ 2390 Westmalle ~ tel.: 03 312 18 16 ~ fax: 03 312 18 16 ~ secretariaat@basisschoolmariagaarde.be
10 op 10
10 op 10
Wist je dat...
Wist je dat :
dat wij reeds jaren hard werken aan de verkeersveiligheid van al onze kinderen
de organisatie “10op10” van onze provincie scholen de kans geeft hiervoor materialen aan te schaffen
we octopusbeugels aan onze schoolpoorten hebben gezet
wij dit jaar de subsidies van de provincie hiervoor gebruikt hebben
dat nu de in- en uitgangen van onze speelplaatsen veiliger zijn
we 10op10 hiervoor héél dankbaar zijn
de juffen er dolblij mee zijn
het voor onze kleuters heel duidelijk is dat ze tussen de beugels niet mogen spelen
ook de lagere schoolkinderen zich goed aan de afspraken houden

foto’s: foto 1foto 2foto 3
kleuterfietsstalling
We hebben dit schooljaar, 2012-2013 dankzij de steun van 10op10 een nieuwe kleuterfietsstalling kunnen aankopen.
Omdat we door onze verkeerssensibilisering merken dat vele ouders met hun kleuters per fiets naar school komen, vonden we het opportuun om voor die fietsen een goede stalling te hebben.
Bovendien organiseren onze kleuterleidsters wekelijks fietsmomenten met opdrachten waarbij aan de kleuters wordt gevraagd om hun eigen fietsje mee te brengen. Op school hebben we ook nog rijdend materiaal.

We hopen dat deze mooie fietsstalling ook lang mag meegaan en dat er vele fietsen in mogen parkeren!
Verkeer op school
Basisschool Mariagaarde 2012 - 2016. Webmasters: Jan Adams en Erik Schoonvliet.